Biz Kimiz

2005 yılı başında Turkcell ile başlayan sonrasında 3 GSM operatörüne yayılan Katma Değerli Hizmetler sunma çalışmalarımız, zaman içinde gelişip evrilerek bugün “iş yazılımları” sunumuna dönüştü. Değişmeyen tek şey ise ilk günkü heyecanımızla devam ettiğimiz, işinize özel, ekonomik ücretli, tıkır tıkır çalışan yazılımlar sunma anlayışımız

KVKK - Bilgi Güvenliği Politikası

Mirasis Bilgi Sistemleri olarak bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla oluşturduğumuz Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini aşağıdaki esaslar doğrultusunda uygulamayı, sürdürmeyi, etkinliğini sağlamayı ve sürekli iyileştirerek ileri taşımayı hedefliyoruz;
• İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza ederiz,
• Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemimizi ISO 27001 standart şartlarına uygun olarak tanımlanması, uygulanması, etkinliğinin sağlanması ve sürekli iyileştirilmesi için çalışırız,
• Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşme şartlarına uyarız,
• Bilgi güvenliğine yönelik riskleri sistematik olarak yönetiriz,
• Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla tüm personelin teknik ve davranışsal yetkinliklerini geliştirmek için sürekli eğitimler planlarız,
• Bilgi Teknolojileri sektöründe bilgi güvenliği açısından öncü ve örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışır,